Historia jednego wieczoru

Grupa osób uprawiająca Nordic Walking, jej sympatycy i zwolennicy zebrali się na spotkaniu noworocznym, które odbyło się 18 stycznia 2012 roku w eSTeDe.  Wypełniona po brzegi sala była zaskoczeniem dla organizatorów i niezawodnym znakiem, że chodzenie z kijkami jest w Polsce coraz bardziej popularne.
Moderator spotkania i instruktor Zdzisław Pawłowski był szczęśliwy składając serdeczne życzenia noworoczne, dziękując i zapraszając do biesiady. Uczestnicy przygotowali poczęstunek, a wyjątkowe zaangażowanie i kreatywność zaowocowały miłym klimatem, który dopełniały muzyka, obrusy, świece i balony.
W atmosferze świętowania wspominano wyprawy, rajdy, przygody, sportową rywalizację w mistrzostwach Nordic Walking. Wszyscy byli otwarci na drugiego człowieka, na słuchanie, na rozmowę i radość. Dzielili się uśmiechem i uprzejmością planując następny rok aktywnego wypoczynku.